گردآورنده:  فراز معصومیان

مقاله تحقیقی ترم 5 كارشناسی عمران

Modulor

collected By :Faraz Masumian

 

مدولر

مطلبی كوتاه در مورد ایجاد كننده‌ی مدولر

     ((Charles-Edouard Jeanneret در سال 1887 متولد شد، در دهه ی 30 سالگی تابعیت كشور فرانسه را گرفت. او بعدها لوكوربوزهی نامیده شد.و در حدود سال 1947 به كشف (le modular)نائل گردید، مدولر شامل نسبتهای مسلم انسانی است. او تلاش كرد كه از نسبتهای طلایی استفاده كند با طراحی موزه بی‌نهایت رشد كننده، ولی كار او روی آن خیلی مبهوت كننده نبود چون مردم دیگر مانند Tatlin  وWright به نتایج به مراتب شگفت انگیز تری رسیدند.

تاریخچه

      لوکوربوزیه با كشف  مدولر در طی زمانهای طولانی کار لئون باتیستا آلبرتی و دیگر کوششها در زمینه‌ی تقارنهای ریاضی در بدن انسان را توسعه داد و سپس با استفاده از این دانش ظاهر و کارایی معماری را پیشرفت داد. سیستم بر پایه‌ی اندازه‌های بدن، دو قسمت، عدد‌های فیبوناچی، و تناسب طلایی بنا شده است. کوربوزیه آنرا به عنوان "محدوده‌ی اندازه‌های متناسب با تعادل بدن، عموماً قابل اطلاق به چیزهای معماری و مکانیکی" شرح داده است.

     لوكوربوزیه در بین سالهای 1942-1948 به این كشف نائل گشت، و آن یك استاندارد معماری شد برای یك انسان با 6 فوت قد.

      کوربوزیه در سال 1948 مدولر را به چاپ رساند که در سال 1955 ادامه آنرا در مدولر 2 به اتمام رساند. این کتابها در ابتدا به زبان انگلیسی با عنوان مادولر در سال 1954 و مادولر 2 (اجازه دهید استفاده کنندگان بعداً حرف بزنند) در سال 1958 به چاپ رسیدند.

     کوربوزیه از مقیاس مادولرش در طراحی بسیاری از ساختمان‌ها، منجمله نوتردام دو هویته و ساختمان‌های چندیگاره استفاده کرد. در ساختن مجموعه بناهای آپارتمانی ابتدایی، در مارسی، یک نمونه بتونی در مدخل ورودی ساخت. لوكوربوزیه مدولر را هم بر پایه‌ی ریاضیات و هم بر پایه تناسبات بدن انسان یعنی هم بر اساس ابعاد زیبا شناسانه‌ی تناسب طلایی و مجموعه فینوناچی و هم بر اساس ابعاد عملكردی بنا كرد.

     طراحی ارائه شده مادولر هیکل انسانی را نشان می‌دهد که یک دستش بالا رفته و در مقابل دو مقیاس عمودی قرار دارد، رشته‌های قرمز رنگ در میانه‌ی بلندی شکل (108 سانتیمتری در نسخه‌ی اصلی، 13/1 متری در نسخه‌ی اصلاح شده) بنا شده است، سپس بر حسب حرف PHI (ف یونانی) حلقه حلقه شده است، و رشته‌های آبی رنگ بر پایه‌ی تمامی بلندی شکل، دو برابر وسط بلندی (216 سانتیمتر در نسخه‌ی اصلی، 26/2 متر در نسخه‌ی اصلا شده)، و همچنین حلقه حلقه‌ها طراحی شده است. یک مارپیچ، که در میان حلقه‌های قرمز و آبی پیشرفته‌اند، ظاهراً هیکل یک انسان را تداعی می‌کند.

معرفی مادولر و  سری‌های قرمز و آبی آن

تولّد مادولر

     در اواخر دهه‌ی 1940 تحقیــقات رودلف ویتکـــووردر مورد سیستمهای نسبــی در زمان رنسانـــس معماری به

نحوگسترده‌ای شروع به چاپ و تجدید نظر کرد. در سال 1951 میلان ترینال اوّلین جلسه‌ی ملاقات بین‌المللی را در دیواین پراپورشنز تشکیل داد و کوربوزیه را بر صندلی گروه نشاند. در یک سطح کسل کننده‌تر، سیستم متریک در اروپا یک سری مشکلات ارتباطی را بین معماران، مهندسین و صنعتگران به‌وجود آورد. در همان زمان، حکومتهای جهان صنعتی عدم استاندارد ابعادی را به عنوان یک اِشکال جدّی در مورد کارایی در ساختمانهای صنعتی خاطر نشان ساخت. در چنین محیطی، جاییکه تقریباً سیستمهای قابل احترام تناسب ریاضی افلاطونی با سیستمهای عملی مورد نیاز با اندازه‌گیری پیوند خورد، مادولر متولّد شد. لوكوربوزیه سیستم تنظیم تناسبات خود "مدولر" را تكمیل نمود تا ابعاد هر آنچه كه ظرف و مظروف است را به وسیله آن نظام دهد.

نقد

     کارشناسان مادولر به تعدادی از انتقادات وارد بر این سیستم اشاره کرده‌اند. بلندی شکل ظاهراً دلبخواهی بوده و شاید به خاطر سادگی ریاضی انتخاب شده باشد. استفاده از بدن زن بر طبق جمله‌ی رابین ایوانس "فقط کهنگی و پس‌زدگی به عنوان یک منبع هارمونی متناسب" (ایوانس 1995، نقل شده در اُستوالد2001،146) تشخیص داده می‌شود. سیستم هیچ رابطه‌ای را بین مشاهده‌ی تناسب واقعی بدن انسان نشان نمی‌دهد. هیچ شیوه‌ی خود آشکاری که این مقیاسها را در فضایی که انسان اشغال می‌کند انتقال نمیدهد،  به عنوان مثال، از مادولر نمی‌توان برای گام بلند برداشتن و از پلّه بالا رفتن استفاده نمود.

تئوری های تناسب

1.       تناسب طلایی

2.       سبک های کلاسیک

3.       تئوری های رنسانس

4.       مدولر

5.       کن

6.       تناسبات انسانی

7.       مقیاس( نسبتی ثابت که برای تعیین اندازه ها و ابعاد مورد استفاده قرار می گیرد.

      سیستم های تناسب دهنده علاوه بر تعیین کارکرد و تکنیک فرم و فضا در معماری ، دلایل زیباشناسانه ای را هم برای ابعادشان ارائه می دهند. آنها می توانند با ایجاد تناسباتی مشابه و هم خانواده در یک طرح معماری ، چندگانگی اجزاء آن را از بین برده و از لحاظ  دیداری باعث وحدت آن طرح شوند. همچنین آن ها می توانند باعث ایجاد مفهوم نظم و افزایش پیوستگی توالی فضاها شوند. بین عناصر داخلی و خارجی ساختمان ، رابطه ای را برقرار سازند.

انواع تناسب و پیدایش مدولر :

     سیستم های تناسبی در ریاضیات بر اساس دو نظریه خلق شده اند : یکی قضیه فیثاغورث که می گوید همه چیز عدد است و دیگری اعتقاد به اینکه روابط عددی ، نشان دهنده ساختار های هماهنگ جهان هستند . یکی از این روابط که از دوران باستان تا امروز مورد استفاده قرار گرفته ، تناسب شناخته شده ای به نام تناسب طلایی است . یونانیان به نقش های غالبی که تناسب طلایی در بدن انسان بازی می کند ، پی بردند و با اعتقاد به اینکه هم انسان و هم پرستشکاه های او باسد متعلقبه نظم جهانی برتری باشند ، همین تناسب را در ساختار معابد هم مورد استفاده قرار دادند . تناسب طلایی در کارهای معماران رنسانس هم کشف شده است. در دوره های اخیر ، لوکوربوزیه ، سیستم مدولر خود را بر مبنای تناسب طلایی ایجاد کرد که کاربرد آن تا امروز هم در معماری ادامه دارد.

     تناسب طلایی را می توان به صورت نسبت بین دو بخش یک خط یا دو بعد یک سطح ، تعریف کرد. در صورتی که از میان دو بخش نسبت کوچک تر به بزرگ تر مانند نسبت بزرگ تر به مجموع آن دو باشد. بیان جبری آن به فرم معادله ای با دو نسبت و به صورت زیر است:  

      تناسب طلایی ، خواص هندسی و جبری جالب توجهی دارد و به همین دلیل در معماری و ساختار موجودات زنده از آن استفاده شده است.

      تقریبا تمام اعداد سری فیبوناچی به تناسب طلایی شبیه اند . در این سری هر عبارت ، مجموع دو جمله قبلی است ، و هر قدر که در این سری نامتاهی جلوتر برویم ، نسبت بین دو عبارت متوالی به تناسب طلایی نزدیک تر می شود.

      لوكوربوزیه مدولر را به عنوان سیستم سنجشی در نظر می‌گرفت كه طولها، وجوه و احجام تابع آن بودند و می‌توانست مقیاس انسانی را همه جا برقرار نماید. مدولر می‌توانست در مورد بی‌نهایت تركیب به كار رود واین به معنی معجزه اعداد بود. مدولر به عنوان بزرگترین كوشش و تلاش برای پیشرفت سیستم سنجش منطقی ریاضی كه اساس آن به تناسبات بدن انسان مربوط است شناخته می‌شود. و كتاب (Le Moludor) هنوزه دارای ارزش حیاتی در تاریخ معماری مدرن می‌باشد.

     کوربوزیه میزان مقیاس‌ها را بر اساس بدن انسانی که بلندایش در میان به شروع بخش طلایی تقسیم شده مادولر نامید. در گزارش کوربوزیه مادولر مربّع و بخش طلایی به‌هم می‌پیوندند، ولی به عنوان نتیجه به جز سیستم مادولر چیز دیگری را پیشنهاد نمی‌کند. از یک سری شماره‌های آبی (بخش طلایی از کلّ قامت) و یک سری قرمز (بالای قسمت میانی) نتیجه‌ی ردیف اندازه‌ها از 27 سانتیمتر تا 226 سانتیمتر (و سپس خیلی بیشتر) در گام‌های 27 و 16 می‌شود.

اساس مدولر كوربوزیه

از لحاظ هندسی روی سری‌های هماهنگ، در آنجاییكه هر ارزشی ضرب در J می‌شود‌دارای ارزشی دیگر می‌شود، یعنی :

... 1/³ : 1/² : 1/ : 1 :  : ² : ³...

(در پیشرفت متوالی، هر ارزشی برابر جمع دو ارزش قبلی است. این خواص در همان زمان سری‌های حسابی و هندسی را تولید می‌كند.)

ولی این همچنین بر اساس سری شماره‌های رو به ازدیاد فیبوناچی  می‌باشد  یعنی:

    1 : 1 : 2 : 3 : 5 : 8 : 13 : 21 : 34 : 55 : 89 ...

در اینجا هر عدد عدد برابر مجموع دو عدد قبلی است، یك شباهت به سری‌های متناسب كه به سرعت همانگونه كه نشان داده شده است متمایل به   می‌شود.

2 - 1,5 - 1,6 - 1,625 - 1,6154 - 1,619 - 1,6176 - 1,6181 - 1,6179 > = 1,6180339

كم ارزشی معرّفی تناسب انسانی كه به وسیله‌ی لوكوربوزیه اندازه‌ بدن انسان  83/1 متر (به تقریب دقیق 6 فوت) فرض شده، دیگر سنجش‌های مهم بدن و فضای اشغال شده توسّط آن از سری‌های حاصل می‌شود.

10 - 16 - 27 - 43 - 70 - 113 - 183 - 296 (red series)

و دو برابر آن:

20 - 33 - 53 - 86 - 140 - 226 - 366 - 592 (blue series)

منحصرا بر مستطیلی

سری‌های متناسب  شامل Metaeder می‌باشد. مادولر بر واقع شده است.

ترتیب قرمز و آبی با همدیگر

او سپس به وسیله ترتیب توالی اعداد دو ترتیب را با هم جور كرد-  مثلاً اجتماع ارزش‌های‌قرمز با ارزش‌های آبی.

منابع:

1-

http://www.math.vt.edu/people/heathdav/geometry/1536/1536-03-modulor-compact.pdf

2-http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/schulze/METAEDER/metaeder1/STRUKTURELLE

/LECORB/index.html

3-

 http://en.wikipedia.org/wiki/Modulor

 

برای دانلود این تحقیق اینجا كلیك كنید. و سپس در سایت باز شده دانلود را كلیك كنید.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1387    | توسط: فراز .م    |    | نظرات()