آینه پرسید که چرا دیر کرده است ...؟

                      نکند دل دیگری او را اسیر کرده است ... !

 خندیدم و گفتم او فقط اسیر من است ...

                    تنها دقایقی چند تاخیر کرده است .

                              گفتم امروز هوا سرد  بوده است ...

                                            شاید موعد قرار تغییر کرده است ... !؟

خندید به سادگیم آینه ، وگفت‌ احساس پاک  تورا  زنجیر کرده‌است ...

                             گفتم از عشق من چنین سخن مگوی ...

                                            گفت : خوابی ، سال ها دیر کرده است .

  در آینه به خود نگاه می کنم . آه ... !

               عشق تو عجیب مرا پیر کرده است ...

                              راست می گفت آینه که منتظر نباش : 

                                                                 او برای همیشه دیر کرده است

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 دی 1387    | توسط: فراز .م    |    | نظرات()